[Rozmiar: 13714 bajtów]
[Rozmiar: 10513 bajtów]
[Rozmiar: 22045 bajtów]
[Rozmiar: 15454 bajtów]

Aktualności

Highslide JS

Zaduszki

31 października uczniowie klasy piątej, pod kierunkiem P. Anny Karasińskiej, przygotowali program słowno-muzyczny, który wprowadził nas w nastrój zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. 
Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć klikając tutaj.

Highslide JS

Ślubowanie klasy pierwszej

28 października siedemnaścioro dzieci z klasy pierwszej przystąpiło do uroczystego ślubowania i pasowania na ucznia naszej szkoły.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy: wójt P. Adam Jabłoński i dyrektor ZEAS P. Józef Drab, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy naszych miejscowości i starsi koledzy pierwszaków.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności i wiedzę i po zdaniu "egzaminu" złożyły uroczyste ślubowanie.
Zostały następnie pasowane na ucznia przez dyrektora szkoły P. Sławomira Czyża, a ich wychowawczyni, P. Małgorzata Sońta, wręczyła ich okolicznościowe dyplomy i legitymacje szkolne.
Od pana wójta i starszych kolegów otrzymały z tej okazji drobne upominki.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć klikając tutaj.

Highslide JS

Sukcesy naszych piłkarzy

Zespół piłki nożnej naszej szkoły zanotował na swoim koncie kilka sukcesów.
Zajął pierwsze miejsce w gminie, takie samo w rozgrywkach międzygminnych i awansował na szczebel powiatowy, gdzie znalazł się na piątym miejscu
Wszystkim zawodnikom i ich trenerce P. Ewie Rogali serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zdjęcia z zawodów gminnych, które odybyły się w naszej szkole można obejrzeć klikając tutaj.

Highslide JS

Dzień Edukacji Narodowej

17 października odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Tradycyjnie uczniowie szkoły przygotowali z tej okazji akademię, na którą zaproszono władze Gminy, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i mieszkańców naszych miejscowości.
Rada Rodziców i uczniowie podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich trud i zaangażowanie.
Za osiągnięcia w pracy wręczono pracownikom i nauczycielom nagrody Wójta i dyrektora szkoły.
Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć klikając tutaj.

Highslide JS

Dzień chłopaka

Dnia 29 września odbyły się w szkole zabawy z okazji Dnia Chłopaka.
Zdjęcia z tej imprezy można obejrzeć klikając tutaj.

Highslide JS

Wybory samorządu uczniowskiego

Dnia 18 września odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.
Do prezydium samorządu zostali wybrani:
Przewodniczący - Szymon Figura
Zastępca - Milena Sznejfus
Sekretarz - Maciej Wydra. 
Serdecznie gratulujemy!
Zdjęcia z wyborów można obejrzeć klikając tutaj.

Highslide JS

Szkoła po remoncie

W czasie wakacji przeprowadzono gruntowny remont budynku szkoły.
Szkoła została docieplona, wymieniono wszystkie okna, zmieniono pokrycie dachowe.
Budynek szkoły prezentuje się teraz bardzo ładnie, o czym można przekonać się klikając tutaj.

Highslide JS

Wyprawka szkolna 2014

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024)oraz zarządzeniem Wójta Gminy Gózd uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III i VI szkół podstawowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 19 września 2014 r.
Wniosek, wraz z instrukcją jego wypełnienia można otrzymać w sekretariacie szkoły lub klikając na link wniosek

Highslide JS

Podręczniki na rok szkolny 2014/15

Informuję, że został opublikowany zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015. Jest dostępny w zakładce Podręczniki.
Tam również znajdują się wykazy podręczników dla poszczególnych klas.
Rodzice uczniów klasy 1 kupują tylko podręcznik do religii! Pozostałe podręczniki zakupi szkoła i wyda bezpłatnie uczniom.

Highslide JS

Zakończenie roku szkolnego

Dzisiaj uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/14.
O godzinie 8 braliśmy udział we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Małęczynie.
O godzinie 10 rozpoczęły się uroczystości na placu szkolnym: pożegnanie absolwentów, wręczenie świadectw i nagród dla najlepszych uczniów.
Po spotkaniu z wychowawcami wszyscy uczniowie udali się na zasłużone wakacje.
Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć klikając tutaj