[Rozmiar: 13714 bajtów]
[Rozmiar: 10513 bajtów]
[Rozmiar: 22045 bajtów]
[Rozmiar: 15454 bajtów]

Aktualności

Highslide JS

Wyprawka szkolna 2014

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024)oraz zarządzeniem Wójta Gminy Gózd uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III i VI szkół podstawowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 19 września 2014 r.
Wniosek, wraz z instrukcją jego wypełnienia można otrzymać w sekretariacie szkoły lub klikając na link wniosek

Highslide JS

Podręczniki na rok szkolny 2014/15

Informuję, że został opublikowany zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015. Jest dostępny w zakładce Podręczniki.
Tam również znajdują się wykazy podręczników dla poszczególnych klas.
Rodzice uczniów klasy 1 kupują tylko podręcznik do religii! Pozostałe podręczniki zakupi szkoła i wyda bezpłatnie uczniom.

Highslide JS

Zakończenie roku szkolnego

Dzisiaj uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/14.
O godzinie 8 braliśmy udział we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Małęczynie.
O godzinie 10 rozpoczęły się uroczystości na placu szkolnym: pożegnanie absolwentów, wręczenie świadectw i nagród dla najlepszych uczniów.
Po spotkaniu z wychowawcami wszyscy uczniowie udali się na zasłużone wakacje.
Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć klikając tutaj

Highslide JS

Festyn Rodzinny 2014

W sobotę 14 czerwca po raz piąty spotkaliśmy się na Festynie Rodzinnym pod hasłem "Żyj zdrowo na sportowo!"
Na licznie przybyłych uczestników czekały atrakcje w postaci występów uczniów,gier i zabaw sportowych, pokazów strażackich, prezentacji multimedialnych i pysznego jedzenia!
Pogoda nam szczęśliwie dopisała i wszyscy świetnie się bawiliśmy przy muzyce, którą zapewnił nam DJ Wujciooo.
Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć klikając tutaj

Highslide JS

Młody Nobel

10 czerwca,w ramach programu "Młody Nobel", wolontariuszki przeprowadziły dla klas I - III zajęcia prezentujące w ciekawy sposób doświadczenia chemiczne, które można wykonywać w domowych warunkach
Aby obejrzeć galerię zdjęć z tych zajęć kliknij tutaj

Highslide JS

Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

27 maja 2014 r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wycieczce do Wieliczki, Krakowa i Łagiewnik. Na początku zwiedzaliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce. Z opowiadań przewodnika uczniowie poznali historię kopalni, przemierzyli tzw. podziemną trasę turystyczną odwiedzając komory i kaplice solne. W trakcie wizyty nabyli pamiątki z pobytu, poznali ciekawostki historyczno-przyrodnicze. Następnie wycieczka udała się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, które jest związane z życiem i posłannictwem św. siostry Faustyny Kowalskiej. Uczniowie zwiedzili kaplicę św. siostry Faustyny oraz Bazylikę Miłosierdzia Bożego. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie zabytków Krakowa. Dzieci weszły na wieżę na której zawieszony jest Dzwon Zygmunta oraz poznały sylwetki wielkich Polaków pochowanych na Wawelu.

Highslide JS

Dzień otwarty

Dnia 5 czerwca do naszej szkoły przybyły wraz z rodzicami dzieci, które będą od przyszłego roku szkolnego uczęszczać do oddziału przedszkolnego.
Specjalnie dla nich uczniowie klasy drugiej i trzeciej wystawili przedstawienie "Czerwony Kapturek". Zabawne dialogi i świetne aktorstwo wzbudziło aplauz publiczności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jego realizację, w szczególności dzieciom i rodzicom z klasy drugiej i trzeciej oraz wychowawczyniom: P. Renacie Symeli i P. Małgorzacie Szczur.
Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii: kliknij tutaj

Highslide JS

Dzień Afryki w naszej szkole

W dniu 26 maja (poniedziałek) uczniowie naszej szkoły włączyli się w światowe obchody Dnia Afryki. Utworzyli przed szkołą kontury kontynentu afrykańskiego. W jego wnętrzu umieścili zdjęcia pokazujące zróżnicowanie Afryki, która składa się z ponad 50 państw.

czytaj całość

Highslide JS

Wizyta strażaków i konkurs wiedzy strażackiej.

Dnia 23 maja 2014 roku odbyło się spotkanie klas 0-III ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klwatce. Panowie byli uczestnikami konkursu na temat wiedzy strażackiej oraz jurorami w konkursie plastycznym na temat ,,Moja wizyta w straży"

czytaj całość

Highslide JS

Wizyta w Pizzerii Vasto

W dniu 22 maja 2014 roku uczniowie klasy II i III byli z wizytą w lokalnej Pizzerii Vasto. Dzięki uprzejmości właściciela lokalu i jego pracowników uczniowie mieli możliwość poznania kolejnych etapów powstawania smacznej i cieszącej się w naszej okolicy pizzy.

czytaj całość